0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.elscasals.cat, del que és titular MASIA ELS CASALS SL (d’ara endavant, ELS CASALS).
L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.
Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

ELS CASALS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: MASIA ELS CASALS SL.
• El seu nom comercial és: ELS CASALS.
• El seu CIF és: B61489001.
• El seu domicili social està a: Afores, s/n – 08517 Sagas – Barcelona.
• Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Secció General, Full 167344, Tom 30175, Foli 166.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel: 938251200 – Horari de 10 a 18h i Divendres i Sabados de 9 a 23h
E-mail: elscasals@elscasals.cat.
Adreça postal: Masia Els casals s/n, 08517 SAGÀS (BARCELONA).
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ELS CASALS es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. PRODUCTES

Los productos ofertados, junto con las características principales de los mismos y su precio aparecen en pantalla.
MASIA ELS CASALS se reserva el derecho de decidir, en cada momento, los productos y/o servicios que se ofrecen a los Clientes. De este modo, MASIA ELS CASALS podrá, en cualquier momento, añadir nuevos productos y/o servicios a los ofertados actualmente. Así mismo MASIA ELS CASALS se reserva el derecho a retirar o dejar de ofrecer, en cualquier momento, y sin previo aviso, cualesquiera de los productos ofrecidos.
Una vez dentro de www.elscasals.cat, y para acceder a la contratación de los distintos productos, el Usuario deberá seguir todas las instrucciones indicadas en el proceso de compra, lo cual supondrá la lectura y aceptación de todas las condiciones generales y particulares fijadas en www.elscasals.cat.

OBSERVACIONS
El registre és opcional per a l’adquisició del producte.

 

3. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.elscasals.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.
A més caldrà que el client es registri a www.elscasals.cat a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a ELS CASALS la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de ELS CASALS.
Els passos a seguir per a realitzar la compra són:
• Seleccionar producte/s.
• Triar quantitat.
• Afegir a cistella de compra.
• Posar missatge per al destinatari (opcional).
• Veure cistella de compra.
• Anar a caixa.
• Introduir dades de contacte.
• Pagament.
• Confirmació pago.
• Recepció via email de confirmació.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per ELS CASALS per correu electrònic.
FACTURACIÓ
Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà electrònicament sota petició expressa. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre la factura en paper.

 

4. DURACIÓ, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE
DURACIÓ
Fins a la utilització del pack regal.
RENOVACIÓ
No hi ha renovació.

 

5. ENTREGA SERVEIS

1. Electrònica:
Lliurament immediat en fer el pagament.
El termini màxim de lliurament és d’1 dia/s.

 

6. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.elscasals.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.
PRODUCTES
Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.elscasals.cat.
Els productes tenen l’IVA inclòs.
El tipus d’IVA és del 10%.
Despeses d’enviament: No apliquen.
Altres despeses addicionals: No apliquen.
Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

7. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:
a. Per targeta de crèdit o dèbit
Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat.
OBSERVACIONS
En el cas de contractació d’un pack a mesura, el pagament seriosa mitjançant Transferència bancària, s’informaria del núm. de compte via email una vegada calculat l’import del pack a mida.

 

8. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:
• Prestació de serveis ja executats o començats.
PRODUCTES
El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a MASIA ELSCASALS sobre el seu desig de desistir del contracte.
El desistiment implica que, MASIA ELS CASALS procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).
Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de MASIA ELS CASALS.
MASIA ELS CASALS comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.
Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.
Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.
L’empresari suportarà els costos de devolució dels béns.

 

9. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant ELS CASALS el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.
Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.

FORMULARI DE RECLAMACIONS

 

A l’atenció de:

 

Entitat: MASIA ELS CASALS SL

Direcció postal: Afores, s/n – 08517 Sagas – Barcelona.

Telèfon: 938251200

E-mail: elscasals@elscasals.cat

 

PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________

 

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ:

 

Número de comanda:
Data de comanda: Recepció de la comanda:

 

 

DADES DEL RECLAMANT

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

E-mail:

 

 

 

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

 

Firma:

 

 

 

 

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MASIA ELS CASALS SL; Finalitat: Enviament de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim del Responsable; Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció postal del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat; Informació addicional: Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades a la següent url Política de privacitat

  

FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

MASIA ELS CASALS SL

Afores, s/n – 08517 Sagas – Barcelona.

Telèfon: 938251200

E-mail: elscasals@elscasals.cat

 

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda realitzat amb vostès en relació als següents productes i/o serveis:

 

 

PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________
Número de comanda:
Data de comanda: Recepció de la comanda:

 

 

DADES DEL CONSUMIDOR

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

E-mail:

 

 

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

 

Firma:

 

 

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MASIA ELS CASALS SL; Finalitat: Enviament de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim del Responsable; Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció postal del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat; Informació addicional: Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades a la següent url Política de privacitat

 

 

 

 

 

Contacte amb nosaltres

Telèfon:
+34 938 25 12 00
+34 621 25 76 83
Correu electrònic: elscasals@elscasals.cat

On ens trobaràs

Els Casals, s/n,
08517 Sagàs, Barcelona

Horari migdia

de 13:00 a 15:30h

Menús degustació
fins a les 14:30h

Horari nit

de 20:30 a 22:30h

Menús degustació
fins a les 21:30h

0
    0
    El Cistell
    El teu cistell està buit