ELS SECRETS DELS-CASALS - EL BLOG

BerguedĂ  i cuina

Aquí, com a tot arreu, sempre n’hi ha hagut que s’han afartat i d’altres que han passat gana, però en la història de la nostra comarca, i d’una manera recorrent, l’escassetat d’aliments s’ha generalitzat per a parts importants de la població.
D’altra banda, amb el pas del temps i per múltiples raons, ens han anat arribant un seguit de productes que hem incorporat a la nostra dieta, mentre que n’abandonàvem o reduíem el consum d’altres.
La geografia muntanyosa de bona part del territori comarcal també ha condicionat la nostra alimentació, tant pel clima fred i plujós com pel problema de comunicacions que la mateixa orografia comporta.
Conèixer, ni que sigui una mica, aquests condicionants em sembla del tot necessari per comprendre con s’ha configurat la nostra cuina tradicional. Perquè el paisatge, l’aïllament i la pobresa han dotat la cuina berguedana de les seves característiques diferencials.